Trygg mat

Trygg mat

Trygg mat i form av en generelt god dyrehelse og matsmittestatus er et forbrukergode mange land misunner Norge.

Og det er SALTEN´s oppgave som sjømatprodusent å verne om dette. Forbrukerne tar det ofte for gitt at man ikke blir syke av den maten de kjøper i butikken. Nye sykdommer som kugalskap, skrantesyke. Lakselus og ILS har skremt forbrukere over hele verden, samtidig som genmanipulert mat er godkjent markedsført både i USA og i Europa. Samtidig har den internasjonale handelen med mat økt, som igjen fører til økt smittepress på dyresykdommer og matbårne sykdommer. SALTENS´s lidenskap for kvalitet innebærer at vi fokuserer både på førsteklasses smaksopplevelser og matsikkerhet. Vi benytter derfor utelukkende råvarer som er vildfanget i rene arktiske farvann. I tillegg benytter vi kun naturlige hjelpemidler som havsalt og rent vann i produksjonen. For deg som forbruker betyr at du trygt kan nyte alle våre produkter uten å være bekymret for kjemikalier, medisinbruk eller annen unaturlig påvirkning av råvaren.