Produktinnovasjon

Produktinnovasjon

Måten vi benytter fisk og er stadig i utvikling. Noen fokusere gjerne på mat som enkel å tilberede, mens andre fokuserer på gamle tradisjoner.

I tillegg er bruke av råvaren forskjellig fra plass til plass. Noen vil gjerne ha loins, mens andre vil har saltet produkter eller tørkede fiskehoder som skal males til krydder. Felles for alle er at du vil ha trygg mat i god kvalitet. For å kunne levere kvalitetsprodukter til alle segmentet i markedet og samtidig ha en lønnsom drift i et høykostland som Norge er vi avhengig av en kontinuerlig innovasjon av både produkter og produksjonsmetoder