Logistikk

Logistikk

Logostikk og transport har alltid vært en stor utfordring for sjømatnæringen. Både med hensyn på transport-tid og kost.

De siste årene har man også begynt å innse at dette også har en betydelig innvirkning på miljøet i for av høyt Co2 utslipp. Norsk klippfiskproduksjonen er et godt eksempel på dette. I dag fiskes nærmere 80% av råvaren i Nord-Norge i havet rund Lofoten får så og transporteres til Mørekysten hvor 80% av klippfisk produksjonen er lokalisert. SALTEN har derfor en bevist visjon om å flytte produksjon av slike produkter nærmere råvaren. Vi tror at kortreist mat og lokal kjennskap er viktig både for å kunne tilby delikate produkter, høyt matsikkerhet og ikke minst for å verne miljøet ved å minimere utslipp fra unødig transport