Kombinasjonsdrift

Kombinasjonsdrift

Definisjonen av god kvalitet avhenger av hva råvaren skal brukes til, og er ofte sammensatt av flere ulike faktorer.

Fisk er en proteinrike råvarer, og kvaliteten er derfor nært knyttet til proteinenes egenskaper i sammenheng med andre ernæringsmessige og strukturelle komponenter. For eksempel er stor skrei, uten synlige skader etter fangst, en ideell råvare for produksjon av eksklusiv klippfisk, mens den på den annen side ikke er like godt egnet til lutefiskproduksjon. De beste lutefisk produktene produsere derimot fra mindre skrei. Lutefisk er heller ikke I same grad følsom for synlige merker etter fangstmetode. Derfor er SALTEN dedikert til kombinasjonsdrift med flere innovative produktkombinasjoner for alltid å kunne benytte råvaren i mest mulig grad for å redusere avfall og belastning på miljøet rund oss.