Full råstoffutnyttelse

Full råstoffutnyttelse

Tradisjonelt har sjømatindustrien fokusert på de fiskearter og produkter som er mest attraktive i markedet.

Det har ført til at det i oppdrettsbransjen er benyttet mindre lukrative arter som dyrefor for vekst av høyverdige arter. Samtidig har bransjen fokusert på den høyverdige delen av fisken og ofte behandlet resterende biprodukter som avfall. Dette betyr at for en torskefilet vil gjerne 30-40% av råvaren bli behandlet som avfall. Dette er en stor belastning både for fiskebestanden og for nærmiljøet. SALTEN har bevist valgt en mer miljøvennlig strategi for å verne om både fiskebestanden og nærmiljø. Vi har forpliktet oss til å utnytte 100% av råvaren. Dette er mulig ved å bevist fokusere på kombinasjonsdrift, produktutvikling og samarbeid.